Hot News :

ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมคณะ  ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ณ บ้านดงบัง หมูที่ 10  ตำบลโนนสวาง  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ  ได้มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย และอาหารที่จำเป็นในการดำรงชีพแก่ผู้กักตัว 14 วัน จำนวน 49 ราย

 

 

 

           เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564   เวลา 17.00 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ได้มอบถุงยังชีพและอาหารที่จำเป็นในการดำรงชีวิต แก่ผู้ถูกคำสั่งกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน  จำนวนทั้งสิ้น 49 ราย จากสถานการณ์โควิด-19   ณ บ้านดงบังหมู่ที่ 10  บ้านกุดกลอยใต้ หมู่ที่ 16  บ้านกุดกลอยเหนือ หมู่ที่ 17  และบ้านหนองแวง หมู่ที่ 13  โดยมอบผ่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอสม. เพื่อนำไปมอบแก่ผู้กักตัวดังกล่าว

 

 

           ตามที่ อบต.โนนสวาง ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น ว่าได้ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลโนนสวาง  จึงได้ร่วมกับรพ.สต.โนนสวาง สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด ณ บ้านดงบัง/บ้านกุดกลอย และพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดในพื้นที่ตำบลโนนสวาง

              เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 โดยการรำถวายมือ ในเวลา 09.09 น.  ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  มีนางรำเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ จำนวน 10,000 คน และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางมีนางรำเข้าร่วม จำนวน 25 คน  ซึ่งในการจัดงานพิธีบวงสรวงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปลงเมืองอุบลราชธานี เสริมสร้างความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

 

 

              องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7 – 9  พฤศจิกายน 2563  ณ กรมทหารพรานที่ 23 มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของหน่วยงาน โดยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องการและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

คลิปวิดีโอ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ