Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายเกียรตินนทน์ คณิตฐานนท์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเชาว์วรรธน์ บัวใหญ่

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวธราภัท ทองสิงห์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางถนอม ใจยาว

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายนพรัตน์ บรรลังก์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีรภัทร์ รุมา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธมะนิต ชุมภาพันธ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

คลิปวิดีโอ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ