Hot News :
วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2563 06:57

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบังหมู่ที่ 10-บ้านกุดกลอย หมู่ 20 ตำบลโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบังหมู่ที่ 10-บ้านกุดกลอย หมู่ 20 ตำบลโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,983,000.-บาท  ราคากลางค้านวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน  ๒๕๖๓ เป็นเงิน 1,946,000 บาท นั้น

คลิปวิดีโอ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ