Hot News :
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2563 07:19

ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยกุดกลอยหมู่ที่ 5 ตำบลโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) โครงการก่อสร้างถนนฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยกุดกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 840,000.-บาท  ราคากลางค้านวณ ณ วันที่ 24 มิถุนายน  ๒๕๖๓ เป็นเงิน  825,000 บาท นั้น

คลิปวิดีโอ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ