Hot News :
วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563 03:44

ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบังหมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบังหมู่ที่ 10 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุัน จังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,812,000.-บาท  ราคากลางค้านวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน  2,687,033.46 บาท นั้น

คลิปวิดีโอ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ