Hot News :
วันจันทร์, 20 กรกฎาคม 2563 03:50

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบังหมู่ที่ 10 ตำบลโนนสวาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบังหมู่ที่ 10 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,812,000.-บาท ราคากลางค้านวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 2,687,033.46 บาท จึงประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน

คลิปวิดีโอ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ