Hot News :

ผ้าไหม (กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวาง)

     ผ้าไหม (กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวาง) ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านโนนสวาง ตั้งอยู่ที่ 109 บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร. 045-383717

 

     ผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนสวาง เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณ ทั้งการทอและใช้แต่งกายตามวัฒนธรรมไทย โดยปกติแล้วมักทอไว้ใช้เองหรือฝากญาติ ฝากผู้อาวุโส ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และมักได้รับคำชมจากผู้ได้รับว่า ผ้าไหมมีคุณภาพดี ได้มาตรฐานตลอดมา ทั้งรัฐบาลส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้ผ้าไหมไทย แต่งกายหลากหลายโอกาส และประยุกต์ใช้ตามสมัยนิยม กลุ่มสตรีจึงจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวางขึ้น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2529 ปัจจุบันมี นางบุญเยี่ยม ไทยสะเทือน เป็นประธาน และนางหนูเพ็ญ โคตรขาว เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม สมาชิกก่อตั้ง 20 คน ปัจจุบันสมาชิก 72 คน มีทรัพย์สินและเงินกลุ่ม 780,000 บาท กลุ่มมุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนรู้จักการคิดต้นทุนการผลิต จำหน่ายได้ทั้งพัฒนาเส้นไหม ลวดลาย และสีสันของผ้าไหมไทยทอทัดหมี่ให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้น มีจำหน่ายทั่วไปตามความต้องการ และส่งขายต่างประเทศ

     ผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนสวาง เป็นผ้าไหมคุณภาพดี สีไม่ตก มีความมันวาวในเนื้อผ้า เนื้อผ้าเรียบหนาสม่ำเสมอ หลากหลายลวดลาย สีสันทันยุกต์ทันสมัย มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายตลอดปี พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยส่งประกวดย่างต่อเนื่อง และสำรวจตลาดโดยการวางจำหน่าย การผลิตเป็นการร่วมมือและมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้มีความเข้มแข็ง กลุ่มมีความสามารถในการผลิต ฝีมือการทอมีความประณีตสวยงาม ผลงานมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

คลิปวิดีโอ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ