Hot News :

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

     โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 349 หมู่ 5 บ้านกุดกลอย ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี โทร.0-1955-5509 ห่างจากอำเภอกุดข้าวปุ้น 10 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 90 กิโลเมตร มีเนื้อที่จำนวน 35 ไร่

     โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เดิมเป็นโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา (สาขาบ้านกุดกลอย) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านกุดกลอยเป็นอาคารชั่วคราว เปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 37 คน โดยครู - อาจารย์ จากโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาหมุนเวียนออกมาทำการสอน เว็บไซต์โรงเรียนโนนสวางประสรรค์    >>คลิก<<

คลิปวิดีโอ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ